foto: Patrik Andersson

Sjurygg - Patrik Andersson

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:7
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2016-03-23
uppdaterad:2016-03-24 09:44:42