Id - Anders Lilja

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2960
längd:
fångstplats:Strömsån
metod:
bete:
fångstdatum:1997-05-14
uppdaterad: