Röding - Anders Lilja

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:1475
längd:
fångstplats:Vättern
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: