Storspigg - Anders Lilja

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: