Bäckröding - Ludwig Essén

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-05-11
uppdaterad:2016-05-12 06:44:42