Lax - Anders Lilja

art:Lax (Salmo salar)
vikt:13000
längd:100
fångstplats:Östersjön Vid Understen
metod:Trolling
bete:Ismo
fångstdatum:2016-06-14
uppdaterad:2016-06-15 08:23:11