Guldfisk - Simon Abrahamsson Norén

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad:2016-06-15 17:39:16