Gråsej - Magnus Mannberg

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:900
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: