Gädda - Magnus Mannberg

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:13340
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Mört
fångstdatum:
uppdaterad: