Torsk - Magnus Mannberg

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:2500
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: