Karp - Anders Henriksson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Deg
fångstdatum:2016-07-17
uppdaterad:2016-07-17 20:41:50