Bäckröding - Daniel Hagström

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Flugfiske
bete:Corixa #14
fångstdatum:2016-05-19
uppdaterad: