Stensimpa - Anders "Anke" Nilsson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:7
längd:9
fångstplats:
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad:2016-07-29 08:11:58