Benlöja - Simon Johannesson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: