Björkna - Simon Johannesson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: