foto: Andreas Ekfeldt

Bergskädda - Andreas Ekfeldt

art:Bergskädda (Microstomus kitt)
vikt:340
längd:30
fångstplats:
metod:Havsmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-08-27
uppdaterad:2016-08-30 19:06:43