Småspigg - Simon Johannesson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-09-11
uppdaterad:2016-09-17 07:55:23