Tjockläppad multe - Tobias Helldal

art:Tjockläppad multe (Chelon labrosus)
vikt:5700
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: