Elritsa - Vilma Örnskov

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2016-07-30
uppdaterad: