Groplöja - Vilma Örnskov

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2016-08-28
uppdaterad: