Gråsej - Vilma Örnskov

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2016-07-23
uppdaterad: