Makrill - Vilma Örnskov

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2014-07-15
uppdaterad: