foto: Patrik Andersson

Guldfisk - Patrik Andersson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:120
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2017-05-19
uppdaterad:2017-05-19 19:01:09