Skäggtorsk - Rasmus Bäcklund

art:Skäggtorsk (Trisopterus luscus)
vikt:480
längd:33
fångstplats:
metod:Havsfiske
bete:Maskjigg
fångstdatum:2017-05-27
uppdaterad:2017-05-29 09:58:19