Karp - Andreas Karlsson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Bottenmete
bete:Boilie
fångstdatum:
uppdaterad: