Småspigg - Daniel Hagström

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Flugfiske
bete:Fluga
fångstdatum:2017-06-28
uppdaterad:2017-06-29 06:41:32