Småspigg - Arvid Enemar

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2017-07-02 05:31:53