Lax - Christian Nilsson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: