foto: Hans Lindqwist

Bleka - Rickard Hermansson

art:Bleka (Pollachius pollachius)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-01-23
uppdaterad:2017-07-28 07:49:33