Piggvar - Kelvin Hylen

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:1079
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Lysfiske
bete:Jigg
fångstdatum:
uppdaterad: