Mindre kungsfisk - Pelle Hjelm

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2017-08-11
uppdaterad:2017-08-16 10:59:00