Groplöja - Albin Durell

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:8
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: