Makrill - Albin Durell

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: