Abborre - Moa Hollsten

art:Abborre (Perca fluviatilis)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:Jiggfiske Från Båt
bete:Jigg
fångstdatum:
uppdaterad: