Karp - Robert Andersson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:13890
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2017-09-05 19:20:34