Gädda - HG Karlsson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2018-05-10 19:35:40