foto: Niklas Hadorn

Mört - Marc Westrin

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:1190
längd:42
fångstplats:
metod:Feedermete
bete:Maggots
fångstdatum:
uppdaterad:2018-08-01 06:35:27