Sjustrålig smörbult - Kjell Svensson

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:
längd:2
fångstplats:Jordfall
metod:Kikmete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:2018-09-05
uppdaterad:2018-09-06 10:06:58