Röding - Calle Hjelm

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2019-02-09
uppdaterad:2019-02-12 11:08:30