Lax - Johnny Priore

art:Lax (Salmo salar)
vikt:1800
längd:
fångstplats:Vallgraven
metod:Spinn
bete:Spinnare
fångstdatum:
uppdaterad: