fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreBilly Affelin1375VallgravenSpinnJiggInfo
BenlöjaLinus Wetterström20Vallgraven Flötmete MaggotInfo
IdLinus Wetterström120Vallgraven Flötmete MaggotInfo
LaxJohnny Priore1800VallgravenSpinnSpinnareInfo
SarvAxel Larsson250VallgravenBottenmeteMaggotInfo
Svartmunnad smörbultLinus Wetterström60Vallgraven Flötmete Maggot Info