foto: Jag

Faren - Johnny Priore

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:775
längd:
fångstplats:
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: