Kolja - Simon Abrahamsson Norén

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:2019-07-14
uppdaterad:2019-07-16 18:50:37