Gräskarp - Kristoffer Ottosson

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2019-07-29 18:08:56