Gös - Nellie Ottosson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: