foto: Patrik Andersson

Asp - Patrik Andersson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:4050
längd:
fångstplats:
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2010-04-17
uppdaterad: