Lerskädda - Mats Svensson

art:Lerskädda (Hippoglossoides platessoides)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Jordfall
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-07-29
uppdaterad: