Öring - Mats Svensson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysevattnet Stenungsund
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2019-04-08
uppdaterad:2019-10-12 20:42:03