foto: Jocke

Guldfisk - Johnny Priore

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:1240
längd:
fångstplats:
metod:Flötmete
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2019-10-16 15:06:25