Regnbåge - Magnus Durell

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:4700
längd:
fångstplats:Bondemölla
metod:Spinn
bete:
fångstdatum:2019-11-11
uppdaterad:2019-11-15 16:31:59